Praktika pakkumised

Praktika Peemoti keskuses!

Võimalikud tööülesanded on:
keskuse ja külaliste eest hoolitsemine kl 15.00-19.00;
töötubade korraldamine;
tekstide kirjutamine, toimetamine ja tõlkimine sotsiaalmeedia jaoks;
disaini ja illustratsioonide tegemine erinevatele üritustele.
 
Praktikat juhendab semiootika teadur Sasha Milyakina.
 
Peemoti keskuse missioon on LGBT+ inimeste ja muude marginaliseeritud kogukondade (naiste, immigrantide, muu emakeelega inimeste) häälte esiletõstmine, luues neile võimalused end turvalises ruumis väljendada ning oma kunsti ja muud loomingut esitleda ja müüa. Peemoti keskus on Tartus tegutsev eelkõige kväär kogukonnale suunatud keskus, mille tegevuse eesmärk on läbi kunstiteemaliste ürituste LGBT+ kogukonna sidumine ja tugevdamine. Keskus pakub kõigile avatud meelega inimestele võimalusi koos käia ja Tartus raha kulutamata aega veeta.
 
Huvi korral võta ühendust praktika koordinaatori Ulla Juskega (ulla.juske@ut.ee, Jakobi 2-314) 

Mondo Maailmakoolile õppematerjalide koostamine

Mondo Maailmakool ootab tegevuskavasid keskkonnateemalistele filmidele ja kaardimängule “Kliimakool”. Varasem kogemus haridusvaldkonnas ei ole oluline, praktikat juhendab meie osakonna Transmeedia rühm Maarja Ojamaa eestvedamisel
 
Filmid, millele saab tegevuskavasid koostada:
 
Hoolsuskohustus- kliimavaidlused kohtusaalis
10 miljardit suud
Viimane inimene
Põletatud maa
Südikus
Bigger Than Us
 
Huvi korral võta ühendust praktika koordinaatori Ulla Juskega (ulla.juske@ut.ee, Jakobi 2-314) 

Eesti filmidele õppematerjalide loomine

Arkaader platvorm on Eesti Filmi Instituudi ja Rahvusarhiivi Eesti filmipärandile, mille sisuks on mängufilmid, dokumentaalfilmid, animafilmid ja kinokroonikad.
 
Täpsemalt oodatakse koostama üldhariduskoolidele suunatud õppevara, mis aitaks koolitundides käsitleda mõnda Eesti filmi. Eelmistel õppeaastatel on meie tudengid koostanud õppeprogrammid Heino Parsi „Jussikese seitse sõpra“ (https://haridusekraanil.ee/jussike/) ja Priit Pärna „Kas maakera on ümmargune?“ (https://haridusekraanil.ee/maakera/) animatsioonidele. Abiks ja juhendajaks on meie osakonna Transmeedia uurimisrühm. Töö sobib nii bakalaureuse- kui magistriõppekava praktikaainete sooritamiseks ning on tasustatud. Huvilised on oodatud ühendust võtma kogu sügissemestri jooksul.
 
Täpsem info praktikakoordinaatorilt Ulla Juskelt (ulla.juske@ut.ee)

Praktika Hortus Semioticuse ajakirja juures

Võimalikud positsioonid ja tööülesanded:

1.         Assisting journal editor intern
This is a great chance to gain firsthand experience with editorial work and the academic publishing process. Assisting editor interns will monitor 2-3 papers academic papers throughout the editing and publication prosess while under the supervision of an editor.
 
 Assignments include:
* participating in team meetings
* communicating with authors and reviewers while conducting technical editing
* constructive feedback from mentors/supervisor
 
2.         Social media intern
Social media interns are tasked with helping to promote the journal and the blog, and by sharing information about new content. This is an excellent way to gain experience communication information through social media in a professional yet creative way.
 
Assignments include:
* preparing communication strategies and plans for the journal with the editorial team
* creating and posting creative content to social media according to the communication plan
* opportunities for creative freedom with quick feedback from supervisor

3.         Assisting blog editor intern
This is a perfect position for interns interested supporting the works of their fellow students through editing and publishing texts and creative pieces on the Hortus Semioticus blog. Interns can also expect the chance to create their own content.
 
Assignments include:
* creating and editing blog content as organized by your intern supervisor
* opportunities to propose new new forms of content and to express your creativity
* maintain contect with content creators throughout the editing process
 
4.         Web editor intern
Interns interested in the more technological side of maintaining Hortus Semioticus will be expecially interested in editing the journal’s website. Based on the inuitive platform, WordPress, interns can expect to gain practical development knowledge of the platform.
 
Assignments include:
* uploading and editing the journal’s and blog’s content on WordPress
* developing solutions for technical issues
* maintain communication with the blog and journal teams

Huvi korral võta ühendust praktika koordinaatori Ulla Juskega (ulla.juske@ut.ee, Jakobi 2-314)  

Kahe kaasaegse kunstinäituse korralduse assisteerimine

Kutsume praktikale, et töötada kahe Tartu2024 programmi kuuluva kaasaegse kunsti näituse juures: “Teadmata” toimub 05.04-29.09.2024 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsikollektsiooni sees ja “Puudutakse” 23.08-06.10.2024 Tartu Kunstimajas. Mõlemad näitused on osa Timo Marani juhitud projektist Loovuurimus ja väljasuremisohus liigid.
 
Praktikandi võimalikud ülesanded:
 
1. Abistamine näituse ettevalmistamisega,
2. giidituuride ettevalmistamine ja läbiviimine (inglise ja eesti keeles) mõlemale näitusele. Giidituuride ajakava tehes võetakse arvesse praktikandile sobivat aega ja praktika läbimiseks vaja minevat tundide arvu,
3. näituste plakatite ülespanek
4. kunstnike duo saatmine ja tõlgiks olemine nende Tartus viibimise ajal (1-9.06),
5. näituste avamisel abiks olemine (05.04 ja 23.08)
6. abi sotsiaalmeedias info levitamisel
7. näitusetekstide tõlkimisel abiks.
 
Praktikat juhendab romanistika professor Sara Bédard-Goulet
 
Täpsem info praktikakoordinaatorilt Ulla Juskelt (ulla.juske@ut.ee)