Praktika semiootika osakonnas


Praktika eesmärk on pakkuda tudengile võimalust rakendada semiootika osakonnas omandatud erialaseid teoreetilisi teadmisi, õppida kasutama erialaseid praktilisi ning ülekantavaid oskusi tööolukorras ning analüüsida õpitut.

Üliõpilased, kes alustasid õpinguid 2023/24 õppeaasta õppekava alusel peavad õpingute jooksul läbima praktika kohustus 3 EAP mahus.

Praktika ained 2023/2024

Erialapraktika
FLSE.00.323 (6EAP)

Individuaalne praktika, kus üliõpilane läheb mõnda ettevõttesse või institutsiooni praktikandina tööle. Praktika eeldab nii asutuse- kui ka osakonnapoolse juhendaja olemasolu, kes aitavad tudengit tööülesannete lahendamisel, õpieesmärkide püstitamisel ja erialateadmiste rakendamisel.

Millal praktikat teha?
Erialapraktikat soovitame teha kui tudengil on enam-vähem selge, mis on tema uurimisteema. Bakalaureuseõppes II või III õppeaastal ja magistrantuuris II õppeaastal. Praktika jaoks ei ole jäetud kindalt aega semestrite jooksul, seetõttu on hea läbida praktikat suvel või hajutatult õppeaasta jooksul.

Praktika maht
Erialapraktika maht on 6 EAP ehk 156 tundi ehk u. 4 töönädalat. Praktika hulka kuulub seejuures eesmärkide seadmine, suhtlemine juhendajatega, aruandlus ja kogemuslugu.

Semiootilise analüüsi praktika
FLSE.00.315 (3EAP)

Projektipõhine analüüsipraktika, mille lähteülesande annab ülikooli väline organisatsioon või asutus. Praktika toimub väikestes gruppides osakonnapoolse juhendajaga.

Praktika eesmärgiks on õppida kasutama semiootika teooriaid ja lähenemisi praktiliste sotsiokultuuriliste olukordade ja protsesside hindamisel, uurimisel, aktuaalsete probleemide määratlemisel, analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Projekti partnerid: Tartu2024, Tartu Loodusmaja, Tartu linna ruumiloome osakond, SEB.
Võimalus osaleda TÜ semiootika osakonna teadusprojektides.

Semiootilise analüüsi praktika toimub projektipõhiselt ja sellele saab registreerida ÕISis.

Semiootika ja kultuurikriitika
FLSE.00.312 (6 EAP)

Praktika aine, mis annab ülevaate kultuuriajakirjanduse ja kultuurikriitika valdkonnast ning õpetab kasutama semiootika tööriistu kriitilises analüüsis.

Aine käigus proovivad tudengid ka kultuurikriitiku tööd: kirjutavad avaldamist kannatava artikli, pakuvad seda meedia väljaandele, suhtlevad toimetajaga jne.

Semiootika ja kultuurikriitika toimub 2023/2024 sügissemestril.