Semiootika rakenduskeskus


Semiootika rakenduskeskuse põhiülesanne on teha rakendusliku suunitlusega semiootilist teadustööd, panustada semiootikute kompetentsi ja teadmuse abil ühiskonna arengusse ning tutvustada semiootika rakendusvõimalusi ühiskonnas. Rakenduskeskuse missioon on edendada teaduspõhiste otsuste tegemist ühiskonnas.

Semiootika rakenduskeskus:

teeb uuringuid keerukate keskkonda, kultuuri ja ühiskonda puudutavate probleemide lahendamiseks,
teeb ekspertiise ja annab eksperdihinnanguid,
pakub semiootikakoolitusi ja koostab õppevahendeid,
osaleb semiootika õppekavade praktika korraldamisel ning viib selleks kokku üliõpilasi ja ettevõtteid,
tutvustab semiootika rakendusvõimalusi ühiskonnas,
teeb rahvusvahelist koostööd rakendussemiootika vallas.