Tehtud tööd

Tartu Ülikooli semiootika osakonna juures tehtud rakenduslikud tööd

Näitus “Võim” publikuprogrammCrows and Humans

Uuring linnainimeste ja liminaalsete liikide suhetest.


Ellujäämise poeetika

Prima Vista kirjandusfestivali “Paremad ja halvemad tulevikud” alaprojekt.

Haridus ekraanil

Digitaalne õpiplatvorm.

Strateegiline narratiiv julgeolekudilemma kujundajana

Teadus- ja arendusprojekt

Vaenulike infopettetegevus
strateegiate uuring  infojulgeoleku teadlikkuse tõstmiseks 

Teadus- ja arendusprojekt

Kohaliku kogukonna kogemuste analüüs Euroopa naaritsa taasasustamisel 

Analüüs.

Eesti toit

Analüüs.

T-särk “Kommarid ahju!”

Ekspertiis.

Lihula monument

Ekspertiis.

K-kohuke

Ekspertiis.